Netizen 24 THA: Triều Tiên gia nhập CLB cường quốc hạt nhân - “thực tế chiến lược mới”

By On August 18, 2017

Triều Tiên gia nhập CLB cường quá»'c hạt nhân - “thá»±c tế chiến lược má»›i”

Dù cuá»™c khủng hoảng trên bán Ä'ảo Triều Tiên Ä'ã tạm lắng dịu, vấn Ä'ề làm thế nào Ä'ể kiềm chế năng lá»±c và tham vọng hạt nhân của CHDCND Triều Tiên tiếp tục là chủ Ä'ề Ä'ược quan tâm hàng Ä'ầu trong các ná»— lá»±c ngoại giao quá»'c tế những ngày qua.

 Vũ khí chiến lược Triều Tiên. Ảnh: kosuke.

Vũ khí chiến lược Triều Tiên. Ảnh: kosuke.

Tổng thá»'ng Mỹ Donald Trump má»™t mặt Ä'ánh giá quyết Ä'ịnh của Triều Tiên tạm ngừng kế hoạch tấn công Ä'ảo Guam là “khôn ngoan”, song mặt khác vẫn duy trì các cảnh báo quân sá»± Ä'á»'i vá»›i nÆ°á»›c này.

Sau nhiều ngày căng thẳng, vá»›i liên tiếp những tuyên bá»' hiẠ¿u chiến, bầu không khí “chiến tranh” bao trùm bán Ä'ảo Triều Tiên thời gian qua Ä'ã bắt Ä'ầu hạ nhiệt.

Cả Triều Tiên và Mỹ Ä'ều cho thấy mong muá»'n làm dịu cuá»™c chÆ¡i, ít nhất là vào thời Ä'iểm hiện nay. Trong lần xuất hiện Ä'ầu tiên trÆ°á»›c công chúng trong ná»­a tháng qua, nhà lãnh Ä'ạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 15/8 khẳng Ä'ịnh sẽ tiếp tục quan sát thái Ä'á»™ của Mỹ trÆ°á»›c khi Ä'Æ°a ra quyết Ä'ịnh liệu có thá»±c hiện kế hoạch “nhấn chìm Ä'ảo Guam trong biển lá»­a hay không”.

Giọng Ä'iệu của các thành viên chính quyền Tổng thá»'ng Mỹ Donald Trump cÅ©ng có phần kiềm chế hÆ¡n. Trong những phát biểu má»›i Ä'ây, cả Bá»™ trưởng Quá»'c phòng Mỹ James Mattis và Ngoại trưởng Rex Tillerson Ä'ều khẳng Ä'ịnh, Mỹ không hề có ý Ä'ịnh “làm thay Ä'ổi chế Ä'á»™ tại Triều Tiên” hay kiá» ƒu nhÆ° “Ä'ẩy nhanh tiến trình tái thá»'ng nhất bán Ä'ảo Triều Tiên”, dù tiếp tục khẳng Ä'ịnh sẽ Ä'ánh bại bất kỳ má»'i Ä'e dọa nào Ä'á»'i vá»›i an ninh Mỹ hay các Ä'á»"ng minh.

Bá»™ trưởng Quá»'c phòng Mỹ James Mattis nói: “Cùng nhau chúng ta sẽ ngăn chặn và Ä'ánh bại bất kỳ má»'i Ä'e dọa nào. Bất kỳ hành vi khiêu khích nào cÅ©ng phải Ä'á»'i mặt vá»›i sá»± Ä'áp trả mạnh mẽ và hiệu quả. Điều này có nghÄ©a là trong trường hợp xảy ra má»™t vụ phóng tên lá»­a về phía lãnh thổ Nhật Bản, Mỹ hay Hàn Quá»'c, chúng tôi sẽ có hành Ä'á»™ng cụ thể ngay lập tức Ä'ể ngăn chặn nó”.

Ngoài ra, các cuá»™c tiếp xúc vẫn tiếp tục giữa Phái viên Mỹ về vấn Ä'ề Triều Tiên Joseph Yun và Nhà ngoại giao hàng Ä'ầu Triều Tiên tại Liên Hợp Quá»'c Park Song Il.

Tuy nhiên, theo nhật báo Thế giá»›i (L e Monde) của Pháp, quyết Ä'ịnh của nhà lãnh Ä'ạo Triều Tiên má»™t mặt Ä'ã giúp làm hạ nhiệt bầu không khí căng thẳng trên bán Ä'ảo Triều Tiên, song về mặt nào Ä'ó lại cho thấy má»™t thá»±c tế là Triều Tiên Ä'ã thá»±c sá»± gia nhập “câu lạc bá»™ các cường quá»'c hạt nhân trên thế giá»›i”.

Thá»±c tế là sau 5 vụ thá»­ hạt nhân năm 2006 và Ä'ặc biệt là 2 vụ thá»­ tên lá»­a Ä'ạn Ä'ạo liên lục Ä'ịa Ä'ầu tiên há»"i tháng 7 vừa qua, Triều Tiên Ä'ã không còn nằm ở “ngưỡng” sở hữu hạt nhân nữa, mà Ä'ã trở thành má»™t quá»'c gia hạt nhân có khả năng sở hữu tên lá»­a Ä'ạn Ä'ạo.

Giá»›i chuyên gia dù không thể thá»'ng nhất Ä'ược về sá»' lượng Ä'ầu Ä'ạn mà Triều Tiên thá»±c sá»± có, cÅ©ng nhÆ° về khả năng làm chủ công nghệ của nÆ°á»›c này, song lại Ä'ều nhất trí về “sá»± phát triá »ƒn Ä'áng lo ngại” trong những bÆ°á»›c tiến mà Triều Tiên Ä'ạt Ä'ược trong lÄ©nh vá»±c này.

Đây cÅ©ng là Ä'iều tạo ra sá»± thay Ä'ổi lá»›n về cán cân cuá»™c khủng hoảng hiện nay trên bán Ä'ảo Triều Tiên. Các nhà phân tích cho rằng, giờ không còn là vấn Ä'ề phi hạt nhân hóa bán Ä'ảo Triều Tiên nữa mà là vấn Ä'ề ngăn chặn, là sá»'ng chung vá»›i “thá»±c tế chiến lược má»›i này”.

Đây cÅ©ng là quan Ä'iểm của bà Susan Rice, cá»±u cá»' vấn an ninh dÆ°á»›i thời cá»±u Tổng thá»'ng Barack Obama khi Ä'ề cập tá»›i chính sách “ngăn chặn” trên tờ Thời báo New York. Đó là Mỹ có thể chấp nhận vÅ© khí hạt nhân của Triều Tiên, nhÆ°ng không chấp nhận việc phổ biến.

Rõ ràng, những căng thẳng trên bán Ä'ảo Triều Tiên chỉ má»›i tạm thời lắng dịu và vẫn có nguy cÆ¡ bùng phát trở lại bất cá» © lúc nào.

Được coi là Ä'á»"ng minh chính của Triều Tiên và cÅ©ng là chìa khóa của mọi giải pháp, chính phủ Trung Quá»'c hôm 18/8 tiếp tục khẳng Ä'ịnh, cuá»™c khủng hoảng Ä'ang chứng kiến má»™t bÆ°á»›c ngoặt quan trọng và Ä'ã Ä'ến lúc các bên quay lại bàn Ä'àm phán.

Trung Quá»'c muá»'n Ä'óng vai trò trung gian hòa giải cho cuá»™c khủng hoảng khi yêu cầu những Ä'á»™ng thái thể hiện thiện chí hòa giải của má»—i bên, tức là Triều Tiên sẽ dừng các vụ phóng tên lá»­a và thá»­ hạt nhân Ä'ổi lại Mỹ và Triều Tiên chấm dứt các cuá»™c tập trận chung hàng năm dá»± kiến vào ngày 21/8. Tuy nhiên, Ä'ề xuất này tá»›i nay vẫn chÆ°a Ä'ược các bên chấp nhận.

Người phát ngôn Bá»™ Ngoại giao Trung Quá»'c Hoa Xuân Doanh nói: “Hiện nay, nhiệm vụ quan trọng nhất là ngăn chặn Triều Tiên phát triển vÅ© kh í hạt nhân, làm dịu tình hình căng thẳng trên bán Ä'ảo Triều Tiên, chấm dứt vòng luẩn quẩn hiện nay. Để làm Ä'ược Ä'iều này trÆ°á»›c tiên cần phải gạt những tranh cãi sang má»™t bên và tập trung vào các ná»— lá»±c ná»'i lại các cuá»™c Ä'àm phán".

Cuá»™c khủng hoảng trên bán Ä'ảo Triều Tiên Ä'ang Ä'ứng trÆ°á»›c bÆ°á»›c ngoặt quan trọng. "Thá»±c tế chiến lược má»›i” buá»™c các nÆ°á»›c phải thông qua những cách tiếp cận má»›i. Chỉ có thiện chí và quyết tâm má»›i có thể chấm dứt vòng luẩn quẩn của những căng thẳng hiện nay.

Theo Thu Hoài

VOV

Source: Google News

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »